گسترش اعتراضات ضد حکومتی در تهران!

در روز پنجشنبه 24/10/88 از اولین ساعات بعدازظهر صدها نفر از دانشجویان دانشگاه تهران علیه حکومت جانیان اسلامی در محوطه دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند. در حالیکه دانشگاه و خیابانهای اطراف به محاصره کامل انواع پلیس ضد شورش و گله های موتور سوار بسیجی و پاسدار درآمده بود٬ دانشجویان ضمن سر دادن شعارهای ضد حکومتی و مرگ بر دیکتاتور٬ خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط دانشجویان بازداشت شده و زندانیان سیاسی بودند. جمع کثیری از جوانان و مردم نیز در محل تجمع نموده و قصد پیوستن به دانشجویان معترض را داشتند. در عین حال علیرغم تمام سعی پلیس ضد شورش تعداد محدودی از دانشجویان موفق به خروج از دانشگاه و پیوستن به مردم شدند. اعتراض و تجمع ضد حکومتی در دانشگاه تهران تا حوالی شب همچنان ادامه داشت.

علاوه بر تجمعات دانشگاه تهران از ساعت 6 عصر به بعد نیز خیابان ولیعصر از میدان ونک به سمت صدا و سیمای حکومت اوباش اسلامی صحنه حضور هزاران نفر از جوانان و مردم معترض بود. در حالیکه صدها نفر از انواع پلیس ضد شورش و مجهز به همه تجهیزات٬ همزمان با مانور وحشیانه گله های موتور سوار بسیجی و پاسدار سعی در کنترل اوضاع و ایجاد فضای رعب و وحشت داشتند٬ مردم با شعارهای ضد حکومتی همچنان به حرکت خود به طرف صدا و سیما ادامه دادند. نیروهای مزدور سرکوبگر که به شدت دچار وحشت شده بودند اقدام به بستن بزرگراه نیایش و کلیه خیابانهای فرعی و اصلی اطراف نمودند. با اینحال اعتراض و تجمعات ضد حکومتی تا ساعتی از شب همچنان ادامه داشت.

ضمنا اعتراضات شبانه ضد حکومتی در شهرک آپادانا٬ با وجود تقلای مزدوران سرکوبگر برای مهار و کنترل اوضاع٬ همچنان ادامه دارد.

از سوی دیگر بنا بر يک خبر موثق٬ سپاه پاسداران حکومت رو به زوال جانیان اسلامی٬ برای سرکوب و مقابله با اعتراضات مردمی در روزهای آینده اقدام به استقرار بیش از 1000 دستگاه موتورسیکلت جهت استفاده مزدوران بسیجی و پاسدار در محل بسیج مقداد واقع در خیابان آزادی نموده است.

نازنین اکبری فعال حزب اتحاد کمونیسم کارگری
25/10/88

مرگ بر جمهورى اسلامى!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!
زنده باد جمهورى سوسياليستى!

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١٨ ژانويه ٢٠١٠ – ٢٨ ديماه ١٣٨٨