اعتصاب و اعتراض
کارگران کارخانه آلمورول اراک !

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از  1600 نفر از کارگران کارخانه آلمورول اراک علیرغم اعتصاب و اعتراضات تاکنونی تا این لحظه دستمزدهای سه ماهه اول امسال یعنی فروردین، اردیبهشت و خرداد را دریافت نکرده اند.

کارگران کارخانه آلمورول در سه شنبه هفته گذشته با اعتصاب قدرتمند یکروزه و برپایی تجمع اعتراضی و متحد خود موفق شدند برای ساعاتی جاده اراک - تهران را به نشانه اعتراض مسدود نمایند. تجمع اعتراضی کارگران با برخوردهای پلیسی و تهدیدات مزدوران حکومت اسلامی سرمایه داران روبرو شد اما سرانجام بعلت مقاومت و پافشاری کارگران تعدادی از مزدوران و مسئولان شهری اراک از جمله جعفری مد یر کارخانه در برابر کارگران معترض حاضر شده و وعده دادند که حداقل دستمزدهای یکماهه خرداد بموقع پرداخت خواهد شد. اما تا امروز خبری از پرداخت حتی دستمزد خرداد ماه کارگران هم نیست. اوضاع در میان کارگران بعلت کار سنگین و فشرده، نپرداختن دستمزدها، فقر و گرسنگی روزافزون و وعده های دروغ عوامل حکومت اسلامی  بسیار ملتهب و بحرانی است. کارگران معترض خواهان دریافت فوری و بی اما و اگر دستمزدهای معوقشان هستند .

کارخانه آلمورول اراک با بیش از 1600 کارگر قراردادی و سفید امضا با دستمزدهای 303 هزار تومانی و دو شیفت 8 ساعته کاری در زمینه تبدیل شمش آلومینیوم و نورد و تولید انواع فلز مصرفی آلومینیوم فعال میباشد .

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣١ خرداد ١۳۸۹ – ٢١ ژوئن ۲۰١۰