کارگران شرکت تابلیر
دستمزدهای همیشه معوق !

بنا به خبر دريافتى بیش از 2000 نفر از کارگران شرکت تابلیر٬ تا امروز و با وجود اعتراضات و پیگیریهای مکرر خود٬ تا این لحظه دستمزدها و مبالغ اضافه کاری مربوط به فروردین و اریبهشت ماه را دریافت نکرده و تا چند روز آینده دستمزدهای خرداد ماه کارگران نیز معوق خواهد شد. در فروردین ماه گذشته به دنبال اعتراض، تحصن و تجمع کارگران در برابر دفتر شرکت واقع در خیابان توانیر تهران٬ سرانجام کارگران موفق شدند عمده دستمزدهای مربوط به سال گذشته را دریافت نمایند. اما با اینحال کارشکنی و عدم پرداخت دستمزدهای کارگران از جانب سرمایه داران و عوامل کارفرما برقرار است.

یکی از کارفرماهای کارچاق کن سرمایه در جواب کارگران معترض گفته است: شما باید بپذیرید و عادت کنید!؟ که همیشه دستمزدهایتان 3 ماه عقب باشد!؟ کارگر زیاد و ارزان است. البته این جناب انگل و نامحترم چندان بیراه هم نمیگوید. کارگران و خانواده هایشان باید به گرسنگی، فقر و محرومیت بیشتر و مرگ تدریجی عادت کنند تا آخور سرمایه داران و حکومت اسلامی نوکرشان انباشته تر شود !

یکی از کارگران معترض میگفت: کار شبانه روزی، سنگین و وحشتناک و پرخطر در اعماق زمین، ابتلا به انواع بیماری و مرض لاعلاج، دوری از خانواده هایمان، دستمزدهای 300 هزار تومانی، تورم و گرانی و فقر از یک طرف٬ و کلنجار و درگیری با سرمایه داران برای گرفتن همین دستمزدهای ناچیز٬ زندگی را برای ما و خانواده هایمان به جهنم واقعی تبدیل کرده است.
 
 شرکت تابلیر (تابلین) مجری طرحی شبیه تونل میدان توحید تهران است. اجرای این پروژه جدید (تونل نیایش) که از یکسال پیش شروع شده مربوط است به احداث تونلی در اعماق 40 متری زمین به طول بیش از 10 کیلومتر. این تونل زیر گذر قرار است خیابان کارگر شمالی (بیمارستان قلب) را به اتوبان بابایی وصل نموده و به سمت شرق تهران و دماوند امتداد یابد. در حال حاضر بیش از 2000 کارگر مجموعا در 5 کارگاه مستقرند. این کارگران با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و پایه دستمزد 303 هزار تومانی در دو شیفت 12 ساعته در عمق 40 متری زمین جایی که نه اکسیژن و نه هوای کافی برای تنفس موجود است و هر آن خطر ریزش آوارهای دهها تنی و مدفون شدن و جان باختن کارگر نیز هست مشغول به کارند. در حین استخدام از کارگران تعهد کتبی و امضا میگیرند مبنی بر اینکه همیشه دستمزدها با تاخیر پرداخت میشود و کارگر حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٢۵ خرداد ١۳۸۹ – ١۵ ژوئن ۲۰١۰