کارگران کارخانه ایده نگر قم
بازهم دستمزدهای پرداخت نشده !

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از ١٢٠ نفر از کارگران کارخانه ایده نگر قم با وجود پیگیری و اعتراضاتی که تاکنون داشته اند٬ هنوز موفق به دریافت مبالغ دستمزد و اضافه کاری خود مربوط به اسفند ماه سال گذشته و فروردین و اردیبهشت امسال خود نشده اند. کارگران خشمگین و معترض که کاسه صبرشان لبریز شده٬ به دلیل عدم دریافت چندین ماهه دستمزدهای ناچیزی که برای یک زندگی بخور و نمیر هم کفا ف نمی دهد٬ مرتبا اعتراض کردند اما در جواب اعتراضات هر روزه شا ن جز مشتی مزخرفات و جوابهای سر بالا و وعده های امروز و فردا از کارفرما نمیشنوند. حرف کارفرما اینست: پول نداریم، ایران خودرو پولهای ما را نمی دهد، کارگر زیاده و ...

جالب است عالیجنان مفتخور و سرمایه داران انگل و طفیلی در مقابل کاری که کارگران انجام داده اند٬ کاری که برای انجامش از جان و خون و جوانی و همه چیزشان مایه گذاشته اند٬ "پولی ندارند" تا دسترنج ناچیز کارگر را بپردازند! این در حالیست که هر روز حسابهای بانکی و فساد مالی حضرات فربه و فربه تر می شود. و جالبتر در کنار گوش همین کارگران گرسنه و خانواده های محرومشان٬ کمی آنطرف تر گله های چند هزار نفری آخوندهای بیکاره و شکم چرانیست که سلطنت ميکنند و  صبح تا شب خاصیتی جز مفتخوری و بیکارگی و اشاعه مزخرفات مذهبی ندارند    .

کارگران ايده نگر قم بايد براى نقد کردن دستمزدهايشان به اقدامى قاطع و متحد دست بزنند. کار را تا دريافت و واريز شدن کامل دستمزدهايتان بخوابانيد. کارفرما با گرو گرفتن دستمزد رسما دارد فرزندان ما را گرسنگى ميدهد و دراين عمل جنايتکارانه دولت و قانون و پليس و مزدوران امنيتى را پشت سر خود دارد. اين کارفرماها و آخوندهاى دزد تحمل يکساعت دير شدن نهار و شام شان را هم ندارند. هيچکدام اين سرمايه داران مفتخور حاضر نيستند چند ماه حقوق از پيش و بدون کار به ما بدهند. ما هم نبايد قبول کنيم که دستمزد کار انجام شده يک روز هم عقب بيافتد.

کارخانه ایده نگر قم با بیش از ١٢٠ کارگر قراردادی سفید امضا و یکطرفه با دستمزد های ٢۴۶ هزار تومانی واقع در شهر صنعتی شکوهی قم در زمینه تولید انواع فیلتر و هواکش خودرو فعال است. ساعت کاری کارگران بطور اسمی و ظاهری از ٨ صبح تا ۴ عصر است. اما روال اضافه کاری و کار اجباری در تعطیلات کماکان برقرار میباشد.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
٣ خرداد ١٣٨٨– ٢۴ مه ٢٠٠٩