برگزاری میز کتاب و نمایشگاه عکس
از جنایات جمهوری اسلامی – لندن

روز شنبه برابر با 30 اکتبر، تعدادی از فعالین حزب در لندن، اقدام به برپائی میز کتاب و نمایشگاه عکس در میدان مرکزی شهر لندن (ترافالگار) کردند. در این روز قرار بود تا سازمان "اسلام برای بریتانیا" به نمایندگی از تروریسم اسلامی در دفاع از احکام شریعه و گسترش آن در سطح "جامعه مسلمانان در انگلستان" اقدام به راهپیمائی کنند. در مقابل، برخی از احزاب فاشیستی از جمله "حزب ملی انگلستان" و دیگر احزاب دست راستی، به بهانه مقابله با تروریسم اسلامی سیاستهای دست راستى و راسيستى خود را به پیش ببرند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری به همراه چند جريان سياسى دیگر، طى فراخوانی بشریت متمدن و نیروهای چپ و آزاديخواه را فراخواندند تا در یک اقدام مشترک در مقابل صف آرائی دو قطب راست راسیستی و تروریسم اسلامی به میدان آیند. جریان "اسلام برای انگلستان" شب قبل از تظاهرات اقدام به لغو راهپیمائی کرد و در محل حضور پیدا نکردند.

فعالین حزب در این روز با پخش اطلاعیه انگليسى حزب در محکومیت دو قطب راسیستی و اسلامی و گفتگو با مردم در این خصوص، به ضرورت تقويت قطب سوم٬ اردوى مبارزه توده اى و سکولار و ضد تبعيض و آزاديخواه و سوسياليست پرداختند. همچنین در این روز نمایشگاه عکس از جنایات رژیم اسلامی نیز برپا بود که مورد توجه جمع کثیری از مردم قرار گرفت.

 

 

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری – تشکیلات انگلستان
١١ آبان ١٣٨٨ – ٢ نوامبر ۲۰۰۹