کارگران معدن سنگ آهن تبریز
دستمزدهای پرداخت نشده!

بنا به خبر دريافتى٬ مبالغ مربوط به دستمزد اضافه کاری فروردین و اردیبهشت ماه  بیش از 400 نفر از کارگران معدن سنگ آهن تبریز (شرکت کانی کاوان شرق) تاکنون پرداخت نشده است. تا به امروز اعتراض و پیگیری کارگران به دلیل کارشکنی کارفرما برای نقد شدن دستمزدها نتیجه نداده است. معظمی مدیر شرکت کانی کاوان شرق و همدستانش در جواب کارگران معترض با گستاخی و تهدید گفته اند: پول نداریم، همینه که هست و از این به بعد مبالغ مربوط به اضافه کاری را هر شش ماه یکبار پرداخت خواهیم نمود!؟

شیفتهای کاری سنگین و پر خطر در اعماق معدن، دستمزدهای ناچیز و حتی نپرداختن همین دستمزدها اوضاع روانی در میان کارگران را به مرز انفجار رسانده است. دستمزدهاى ساعات کار روزانه را نميدهند٬ دستمزدهاى اضافه کارى را هم قرار است شش ماه يکبار بدهند٬ حالا اگر اين وسط کارفرما هوس کرد کارگران را اخراج کند دستمزدها را هم بالا ميکشد. امرى که بارها اتفاق افتاده است. و این در حالیست که زندگی بسیار مجلل امثال معظمی در بالای شهر تهران و مسافرتهای هر ماهه و آنچنانی این جانور به کشورهای اروپایی برای تفریح و خوش گذرانی به راه است. کارگران بايد با قاطعيت اين آقا را سرجايش بنشانند. بايد موانع را کنار زد و متحدانه وارد اعتصاب شد. اين راه نقد کردن کليه حقوقهاى معوقه و افسار زدن سرمايه داران است.

شرکت کانی کاوان شرق با بیش از 400 نفر کارگر قراردادی، با قرارداد های سفید امضا و یکطرفه و پایه دستمزدهای 303 هزار تومانی هم اکنون مجری و ناظر استخراج معدن سنگ آهن واقع در 100 کیلومتری شهر تبریز میباشد . دفتر مرکزی شرکت کانی کاوان شرق در خیابان برزیل تهران است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١٩ خرداد ٨٩ – ٩ ژوئن ٢٠١٠