حضور رژیم جنایتكار اسلامی در تورنتو موقوف!
تظاهرات قدرتمند مخالفین بر علیه رژیم اسلامی

رژیم جنایتكار اسلامی بدنبال تلاش مفتضحانه اش در شهرهاى گوتنبرگ و مالمو سوئد تحت عنوان "ارائه خدمات كنسولی به ایرانیان"٬ كه با اعتراض قدرتمند احزاب و گروههای سیاسی و مردم آزاديخواه روبرو شد و حتی حمایت پلیس و دولت سوئد هم نتوانست مانع از فرار این مزدوران از دست مخالفين شود٬ این بار مذبوحانه تلاش كرد در تورنتو دست به تحرک بزند. با عنوان "ارائه خدمات كنسولی" از سوراخ هايشان بيرون آمدند تا در آستانه برگزاری مضحكه انتخابات زمینه را برای گذاشتن صندوقهای مسخره شان آماده سازند.

مزدوران سفارتی با بخدمت گرفتن رسانه های مبتذل و ارتجاعی از قبیل هفته نامه شهر ما و رادیو صدای ایران٬ از ترس مخالفین جرات نداشتند حتى محل "ارائه خدمات كنسولی شان" را اعلام كنند. علیرغم تمامی تلاشی كه این مزدوران كرده بودند تا مخفیانه در تورنتو حضور بهم رسانند٬ مردم معترض به این رژیم جنایتكار موفق شدند تا در آخرین لحظه و در شب قبل از حضور این مزدوران در تورنتو و محل تجمع شان باخبر شوند. در كمتر از ٢٤ ساعت احزاب و گروههای مخالف این رژیم جنایتكار٬ تظاهرات قدرتمندی را در جلوی هتل هیلتون محل حضور این مزدوران سازمان دهند. شعارهای "مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی"٬ "مرگ بر این رژیم ضد زن"٬ "زندانی سیاسی آزاد باید گردد"٬ "زنده باد آزادی و برابری"٬ "هتل هیلتون میزبان تروریستهاست٬ باید این تروریستها را از هتل بیرون كند"٬ لرزه بر اندام مزدوران رژیم جنایتكار اسلامی انداخته بود.

مزدوران حکومتى فورا از پلیس كمك خواستند و نیروهای بیشتری از پلیس به حمایت از رژیم در محل بسیج شد. سخنرانیهای سخنرانان تظاهرات در افشای رژیم اسلامی و حمایت هتل هیلتون و پلیس از این تروریستها با سمپاتی مهمانان هتل روبرو میشد. این تظاهرات قدرتمند ٣ ساعت ادامه داشت و بعد از ٣ ساعت این تظاهرات به منطقه نورت یورك محل تجمع ایرانیان و بیزنسهای ایرانی انتقال پیدا كرد. دراين محل نيز افشای رژیم جنایتكار اسلامی و حمایت رسانه های مزدوری از قبیل هفته نامه شهر ما و رادیو صدای ایران كه تبلیغات رژیم را منعكس كرده بودند ادامه يافت. سخنرانیهای سخنرانان تظاهرات با استقبال وسیع مردم منطقه روبرو شد. مردم مشتاقانه به سخنرانیها گوش میدادند و با سمپاتى و تائيد حمايت شان را اعلام ميکردند. در حین تظاهرات از طرف هفته نامه شهر ما  به برخی از تظاهركنندگان تلفن زده شد و بابت درج تبلیغات رژیم اسلامی در نشریه شان اعلام عذرخواهی كردند. تظاهرات در اين منطقه بعد از ٢ ساعت بپايان رسيد.

در پايان بايد اين نکته را متذکر شد که "ارائه خدمات کنسولى" کشک است. اينها مى آيند تا حضورشان را عادى کنند و رسميت بدهند. در چند ساعت حضور جبوبانه اين مزدوران در هتل هيلتون زير پوشش وسيع پليس٬ تنها ٢-٣ نفر به اين مرکز مراجعه کرد! حتى مزدوران خودشان هم جرات نداشتند مقابل مخالفين با عنوان "مراجعه کننده" وارد هتل شوند. فقط بايد به اينها گفت خجالت بکشيد و گورتان را گم کنيد. شما در ميان مردم جائى نداريد.

جمهورى اسلامى هم بهتر است بيش از اين خودش را مسخره نکند. اين رژيم جنايتکار ضد کارگر و ضد جامعه جائى در خارج کشور ندارد. هر جا تحرکى داشته باشد با صف محکم سرنگونى طلبان و کمونيستها و مردم آزاديخواه روبرو خواهد شد. هر جا حماقت کند و صندوق انتخابات ارتجاع براه اندازد بساطش به قدرت اعتراض مخالفين جمع خواهد شد.

رسانه هاى ايرانى نيز بهتر است به بيزنس شان برسند و کمى دراز مدت تر فکر کنند. ايستادن کنار جمهورى اسلامى و تبليغ آگهى آن اقدامى آگاهانه عليه مخالفين سياسى است و پاسخ متناسب ميگيرد. نميشود رسما در نشريه تبليغ حکومت کرد و تلفنى و غير رسمى عذر خواست! اگر واقعا از کارشان پشيمان اند٬ بايد در همان نشريه که تبليغ حضور حکومت اسلامى را کردند رسما اشتباه و عذرخواهى شان را اعلام کنند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى!
مرگ بر سرمایه داری!
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى!

تشکیلات خارج کشور حزب اتحاد کمونیسم کارگری – واحد کانادا
٢٣ مه ٢٠٠٩