به بهانه "گلد کوئیست"!؟
تهاجم گسترده نظامی به جوانان آریا شهر تهران !

از ساعت 3 بعدازظهر امروز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه٬ تهاجم وحشیانه و بسیار گسترده نیروهای نظامی و پلیس اوباش حکومت اسلامی در آریا شهر تهران برای سرکوب و دستگیری جوانان و با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت شروع شده است. هزاران نفر از مزدوران گارد ویژه و موتور سواران لمپن نیروی انتظامی و کلانتریهای سراسر تهران به آریا شهر گسیل شده اند. صدها دستگاه از انواع خودروهای پلیس از قبیل سمند، ون، مینی بوس و حتی تعداد بسیار زیادی از مینی بوس های مسافرکش مسیری در سطح شهر تهران را برای حمل دستگیر شدگان در محل مستقر نموده اند.

نیروهای پلیس و خودروهایشان با هراس و وحشت در فلکه دوم و اول آریاشهر، خیابان ستارخان تا میدان توحید، برخی مناطق میدان پونک و خیابان مترو در ابتدای بلوار فردوس مستقر شده اند. دسته های دهها نفره پلیس و مزدوران حکومتی٬ در حالیکه با خشم و غضب و ترس تفنگهایشان را به حالت حمایل به سمت مردم گرفته اند٬ وحشیانه به پاساژها، دفاتر شرکتها، فروشگاههای لوازم آرایشی فروشی و حتی آرایشگاههای زنانه و ... حمله ور میشوند. با توسل به ضرب و شتم و تهدید و ارعاب دختران و پسران جوان را دسته دسته دستبند زده سوار خودروهای پلیس نموده و با هراس و سرعت از محل دور میکنند. مزدوران حکومتی و اوباش موتور سوار وحشیانه و بی رحمانه به دسته های چند نفره جوانان حمله ور می شوند. از قرار هدف معین و مشخصی ندارند فقط هدفشان ارعاب، مانور و ایجاد ترس و وحشت در میان مردم است.

میزان دستگیریها و درگیری و اعتراض جوانان با مزدوران نیروی انتظامی بسیار بالاست. چندین آمبولانس را هم احتمالا برای حمل مجروحان درگیریهای احتمالی در فلکه دوم آریا شهر مستقر کرده اند. نیروهای پلیس ورودی خیابان کاشانی به فلکه دوم آریا شهر را بسته اند. توسط عوامل حکومتی شایع شده هدف از این تهاجم وحشیانه به جوانان و مردم کشف و انهدام و دستگیری شرکتهای هرمی سرمایه گذاری و گلد کوئیست است. اما همه مردم با خشم و تنفر علیه حکومت اسلامی میگویند گلد کوئیست و این مزخرفات دروغ است. مردم میگویند هدف حکومت ترسانیدن مردم و ایجاد فضای رعب و وحشت برای سرکوب هرگونه اعتراض ضد حکومتى است.

هم اکنون ساعت 8 شب است. فضای فلکه دوم و اول آریا شهر، خیابان ستارخان و ... بحرانی و ملتهب و همچنان بشدت پلیسی و نظامی است. نیروهای گارد ویژه همه جا را به محاصره در آورده اند. از  دستگیر شدگان آمار دقیقی در دست نیست. اما آنچه از شواهد بر می آید بیش از ده هزار نفر از دختران و پسران جوان را ظاهرا به جرم عضویت در شرکت سرمایه گذاری گلد کوئیست دستگیر نمودند. تعداد دستگیر شدگان آنقدر زیاد است که محلی برای نگه داریشان ندارند. تعداد بسیار زیادی از دستگیر شدگان را البته به جرم هیچ! در محوطه ستاد بحران شهرداری منطقه 5 واقع در تقاطع اتوبان ستاری – کا شانی جای داده اند.

هم اکنون ساعت 30/9 شب است، غلغله است، چندین هزار جوان دختر و پسر در حالیکه بر دستشان دست بند زده اند در محوطه ستاد بحران شهرداری منطقه 5 سرگردان و معترضند!! این جوانان اصلا دلیل بازداشت خودشان را نمیدانند!! موتور سواران و اوباش نیروی انتظامی با اضطراب در حالیکه حتی از سایه خودشان هم ترسیده اند کلیه خیابانهای اصلی و فرعی و حتی کوچه های اطراف را محاصره و قرق کرده اند. صدها نفر از خانواده های ناراضی و متعرض جوانان که خبر بازداشت و ضرب و شتم عزیزانشان را شنیده اند با خشم و اعتراض خود را به محل ستاد بحران رسانده و دست به تجمع اعتراضی زده اند. هر لحظه بر شمار جمعیت و خانواده ها افزوده می شود. از قرار اوباش حکومتی که از تجمع و اعتراضات خانواده و مردم بسیار ترسیده و دست پاچه شده اند با عجله و شتاب دسته دسته از جوانان را آزاد می کنند!!

خانواده ها و جوانان معترض همچنان در محل حاضرند. هر لحظه بر شمار جمعیت افزوده میشود، کمی آن طرف تر چند زن و پسر جوانی ایستاده اند. به آنها نزدیک شده و میگویم: چی شده؟ دوباره چه خبره معرکه گرفته اند؟ چند نفری با احترام و صمیمیت پذیرایم شده در حالیکه صدایشان سرشار از خشم و کینه و تنفر از حکومت جهل و جنایت اسلامیست یکی از آنها با صدای بلند میگوید: هیچی، چی میخواستی بشه، حکومت مثل سگ از مردم ترسیده، میخوان زهر چشم بگیرن، میخوان ما رو خانه نشین کنن، یک روز میگن طرح حجاب و زهر مار، امروز میگن گلد کوئیست، کور خوانده اند. قاتلای جنایتکار سقوط و سرنگونیشان نزدیک است و... با اطمینان، آرامش و تائید نگاهش میکنم. ناگهان جمعیت زیادی از جوانان و خانواده ها به جمع ما پیوسته و صدای خشم و تنفر و اعتراض همچنان بالا و بالاتر  می گیرد .

 

نازنین اکبری فعال حزب اتحاد کمونیسم کارگری

ساعت 11 شب
30/2/88

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
١ خرداد ٨٩ – ٢٢ مه ٢٠١٠