اخراج کارگران !
کارخانه آی سی آی پارس !

بنا به خبر دريافتى٬ طى يکماه گذشته 20 نفر از کارگران کارخانه آی سی آی پارس به دستور کارفرما از کار اخراج شده اند. در این اقدام ضد کارگری٬ تمدید قرارداد با تعدادی از کارگرانی که قراردادشان به پایان رسیده بود٬ انجام نشد و همچنین تعداد دیگری از کارگران که حتی قراردادهایشان هم تمام نشده بود از کار اخراج شدند! مدیر کارخانه که یکی از سرمایه داران فرانسوی است و دیگر عواملش در جواب اعتراض کارگران به این اخراجها گفته اند: اوضاع بازار خوب نیست. ایران خودرو و پارس خودرو مانند سابق خریدار محصولات ما نیستند و ما نیز به شما کارگران نیازی نداریم. اگر اوضاع همینطور باشد باید عده بیشتری از کار اخراج شوند !

تا امروز کارگران اخراجی و معترض علیرغم پیگیریهای خود به هیچ نتیجه ای نرسیده اند و با بیکاری و سرگردانی و فقر مضاعف گرفتارند .

کارخانه آی سی آی پارس با بیش از 150 کارگر قراردادی سفید امضا٬ با قراردادهای یکطر فه و پایه دستمزد 264 هزار تومانی٬ با یک شیفت کاری از سا عت 30/7 صبح تا 30/4 عصر٬ در اتوبان کرج - قزوین (بهشت سکینه) واقع است. خط تولید کارخانه تولید انواع شاسی خودرو و عمدتا انجام و اجرای سفارشات ایران خودرو و پارس خود رو میباشد. در این مرکز دستمزدهای کارگران همیشه با تاخیر و انواع کارشکنی پرداخت می شود .

 

دستمزدهای پرداخت نشده
کارگران شرکت مسیل باختر !

 

بیش از 500 نفر از کارگران شرکت راه و ساختمان مسیل باختر تا این لحظه با وجود اعتراضات و پیگیری های مکرر خود موفق به دریافت دستمزدها و مبالغ اضافه کاری مربوط به  مرداد و شهریور ماه خود نشده اند. به دنبال اعتراضات پی در پی و فشار کارگران٬ نوتاش چهره منفور ضد کارگری و مدیر شرکت "حاتم بخشی" کرده و اخیرا فقط  دستمزدهای تیر ماه کارگران را پرداخت نموده است !

یکی از کارگران معترض میگفت: با این وضعیتی که نوتاش و همدستانش برایمان درست کرده اند٬ زندگیمان بسیار وحشتناک و ناممکن شده٬ همیشه اضطراب و افکار پریشان فقر و نداری زجرمان میدهد و همیشه شرمنده خانواده هايمان هستیم. مرگ دسته جمعی عروسی است ولی آیا نوتاش و امثال او هم مانند ما در بیابانها با دوری از خانواده و فقر زندگی میکنند؟
 
شرکت راه و ساختمان مسیل باختر٬ با بیش از 500 نفر کارگر قراردادی سفید امضا با دستمزدهای 264 هزار تومانی٬ سازنده و مجری انواع طرحهای راه و ساختمانی است. دفتر مرکزی شرکت در خیابان اسکندری تهران واقع است. بخشى از کارگران شرکت هم اکنون در پروژه مترو کمال شهر کرج و بخشی دیگر از کارگران در پروژه ساخت سد دهلران ایلام مشغول به کارند. کار سخت و طاقت فرسا و اجرای پروژه های خارج از شهر و بسیار دور موجب شده که برخی از کارگران حتی برای چندین ماه خانواده های خود را نبینند. کارگرانی که از خانواده های خود دورند، بسختی کار میکنند. در بیابانها در محرومیت از غذا، بهداشت و استراحت مناسب روزگار میگذرانند. با اينحال سرمایه داران انگل با گستاخی دستمزدهای ناچیزشان را هم نمی پردازند   .

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى

١٣ مهر ١٣٨٨ – ۵ اکتبر ٢٠٠٩