ایران خودرو، ایتکو پرس
باز هم سنوات پرداخت نشده کارگران

بنا به خبر دریافتی، مبالغ مربوط به سنوات و مرخصی های استفاده نشده سال گذشته  بیش از 1500 نفر از کارگران سایتهای یک و دو ایتکو پرس، علیرغم اعتراضات و پی گیریهای مکرر کارگران بعلت کار شکنی و دزدیهای کلان باندهای حاکم بر ایران خودرو همچنان پرداخت نشده و پا در هوا به قوت خود باقیست. به دستور نیاکان مدیر ایتکو پرس، هفته گذشته در آخرین روزهای کاری قبل از شروع تعطیلات اجباری تابستانی، بطور علی الحساب! مبلغ 100هزار تومان بابت سنوات و مرخصی های استفاده نشده به حساب کارگران واریز نمودند تا مبالغ اصلی باقی مانده را همچنان با کار شکنی و جر زنی بالا بکشند!

مبلغ سنوات سالیانه برابر با حداقل پایه دستمزد ماهیانه کارگران یعنی 219 هزار تومان می باشد و همچنین بعلت فشردگی و شدت کار، که در جمعه ها و تعطیلات هم اجباری است، دیگرعملا برای کارگران آن هم با جیب خالی مجال و فرصتی برای استفاده از مرخصی نیست. بنا به اعلام یکی از مسئولین مالی ایتکو پرس سنوات و مبلغ مرخصی استفاده نشد هر یک از کارگران مبلغی بین 300 تا 400 هزار تومان است که تا این لحظه بدلیل کار شکنی سرمایه داران و عوامل کارفرما پرداخت نشده است. لازم به یاد آوریست این روزها پس از اتمام تعطیلات اجباری تابستانی، به دلیل اخراجهای گسترده ای که طبق روال هر ساله در دست اقدام و اجراست، کارگران را برای پی گیری مطالباتشان با مشکلات جدی روبرو ساخته اند.

سایت یک و دو ایتکو پرس از جمله مجموعه های پرسی اصلی ایران خودرو با بیش از 1500 کارگر قراردادی سفید امضا با پایه دستمزدهای 264 هزار تومانی در 3 شیفت سنگین و پر خطر کاری میباشد.

کارگران ايران خودرو!
تحمیل فقر و فلاکت به کارگران و حتی ندادن دستمزد و مزایای کار انجام شده، نقطه توافق همه جناح های سرمایه داری در ایران است. در ایران سرمایه داری بدون اختناق و کار ارزان امورش نمیگذرد. وقت آنست که شوراها و سازمانهای مستقل کارگرى را برپا کنيم. شرايط سياسى ملتهب اين امکان را ميدهد که وسيعا کارگران ايران متشکل شوند. همه جا شوراها، کمیته های کارخانه، و مجامع عمومی را برپا کنید. تنها با اتکا به قدرت توده ای کارگران ميتوانيم خواستهاى فورى مان را تحميل کنيم و با اتکا به همین قدرت ميتوانيم بعنوان رهبر آزادى جامعه بميدان بيائيم.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
16 اوت 2009 – 25 مرداد 1388