حذف یارانه ها؛
ادامه اعتراض رانندگان کامیون، اعتصاب کوره پزخانه ها در بندرعباس

اعتصاب معلمین در اصفهان


روز یکشنبه 28 آذر طی اطلاعیه ای باطلاع رساندیم که بدنبال اجرای طرح حذف سوبسیدها و گرانی بنزین و گازوئیل، هزاران راننده کامیون در بندرعباس دست به اعتراض و اعتصاب زدند و دو مسیر حاجی آباد به کرمان و مسیر شیراز را بستند. قیمت هر لیتر گازوئیل از شانزده تومان به صد و پنجاه تومان و قیمت هر لیتر بنزین کارتی برای تاکسی ها، با سهمیه ماهی سیصد لیتر و شخصی برای صد لیتر، از صد تومان به چهارصد تومان رسیده و قیمت بنزین بدون کارت و نامحدود به هفتصد تومان رسیده است. این افزایش سرسام آور قیمت بنزین و گازوئیل مشکلات بسیار زیادی برای مردم بوجود آورده است.
در اعتراض به این گرانی رانندگان کامیون در بندرعباس، روز یکشنبه از ساعت نه صبح اقدام به بستن جاده کردند. بدنبال این اقدام اعتراضی، نیروی مزدور انتظامی با رانندگان معترض درگیر شد و بسوی آنها تیر اندازی کرد. رانندگان با سنگ و هر چه در دست داشتند به مقابله برخاستند. بنا به یکی از گزارش هایی که بدست ما رسیده اما هنوز از صحت دقیق آن مطلع نشده ایم، در اثر تیراندازی نیروهای سرکوبگر به معترضین دهها نفر کشته و زخمی شدند. این اعتراض تا غروب ادامه داشت و مردم در محل نیز به نیروهای سرکوب اعتراض کردند.
طبق گزارشی که امروز پنجشنبه دوم دیماه بدست مار سیده است، نیروهای سرکوب رژیم اسلامی به زور اسلحه رانندگان کامیون را مجبور به بار زدن کرده اند و رانندگان مسیر بندرعباس – اصفهان تحت فشار سرکوب رژیم بارها را به این شهر منتقل کرده اند. اما رانندگان در شهر اصفهان تجمع کردند و دست به اعتراض زدند.
در همین گزارش اطلاع داه شده که معلمین بهداشت در اصفهان در پیگیری به خواست رسمی شدن خود از آخر مهرماه دست به اعتصاب زده اند. معلمین در اداره آموزش و پرورش در "شاپور جدید" تجمع می کنند و از رفتن به سر کار سرباز می زنند.
طبق گزارش دیگری کوره پزخانه های بندرعباس در اعتراض به گرانی سوخت گازوئیل دست به اعتصاب زده اند. پیش بینی می شود که بسیاری از کارگران کوره پزخانه ها در اثر گرانی سوخت بیکار شوند.
گزارش شده که بدنبال گران شدن قمیت نان که اکنون به 95 تومان رسیده است، در مقابل بسیاری از نانوایی ها مردم تجمع کرده و به بحث و اعتراض مشغولند. برخی از نانوایی ها نیز از پخت نان خودداری می کنند.
رژیم سرکوب اسلامی با اجرای طرح حذف سوبسیدها، فقر و فلاکت بی سابقه ای را به مردم کارگر و زحمتکش تحمیل کرده است. اجرای این طرح در هفته گذشته با اعتراضات متعدد روبرو شده است. رژیم جنایتکار اسلامی در ابتدای پیاده شدن طرح در تهران حکومت نظامی برقرار کرد. پیش از اجرای آن با اجرای طرح "محله محور" کوشید که مردم را مرعوب کند و نیروهای سرکوب خود را برای سرکوب مردم در محلات آماده سازد. مردم معترضند. مردم گرسنه اند. مردم تحمل شان طاق شده است. باید به این رژیم فقر و فلاکت، سرکوب و کشتار اعتراض کرد. باید یک اعتراض متحد و متشکل را علیه آن سازمان داد. باید هر چه سریعتر شوراهای کارگری، محل کار و محلات را سازمان داد. رژیم اسلامی در مقابل مردم متحد و متشکل هیچ غلطی نمی تواند بکند. رژیم از مردم متشکل بشدت در هراس است. باید اعتراضات را متحد و متشکل کرد.


مرگ بر جمهوری اسلامی !
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری !
زنده باد جمهوری سوسیالیستی !
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
دوم دیماه 1389 – 23دسامبر 2010