تجمع و اعتراض در بلوار فردوس تهران!

بنا به خبر دريافتى٬ روز دوشنبه ٢٧ مهر ماه از ساعت ١١ ظهر٬ بیش از ۶٠ نفر در اعتراض به دزدى سرمایه داران در برابر شرکت کلاهبرداری "سامان لیزینگ خودرو" وابسته به حکومت اسلامی دست به تجمع و اعتراض زدند.

تجمع کنندگان معترض در حالیکه در برابر دفتر این شرکت در وسط خیابان روی آسفالت نشسته بودند  به مدت نیم ساعت خیابان را بند آورده و مانع از تردد اتومبیل ها شدند. در همین حال جمعیت زیادی از جوانان و مردم نیز به تجمع کنندگان پیوستند. در این اثنا بلافاصله این منطقه به محاصره نیروهای وحشت زده سرکوبگر پلیس و لباس شخصی ها درآمد. مزدوران ضد شورش در حالیکه میکوشیدند با  تهدید و ارعاب مردم معترض را متفرق نمایند٬ با عجله ماشینهائی را که به نشانه حمایت از تجمع کنندگان بوق میزدند با تهدید به خیابانهای اطراف هدایت میکردند. این اعتراض بمدت دو ساعت ادامه يافت اما این منطقه تا عصر محل جولان انواع سرکوبگران اطلاعاتی و پلیس بود.

شرکت سامان لیزینگ خودرو از دو سال پیش تاکنون٬ مبالغ هنگفتی بعنوان "پیش دریافت" از متقاضیان خرید خودرو قسطی٬ دریافت نموده بدون اینکه خودروئی به متقاضیان واگذار نماید. یکی از شرکت کنندگان در تجمع امروز میگفت تا این لحظه مسئولین شرکت سامان بیش از ٧٠ میلیارد تومان پول مردم را بالا کشیده اند و به ریش ما مال باختگان میخندند!

انواع شرکتهای کلاهبرداری لیزینگ خودرو که در شهر تهران گسترده اند٬ عمدتا متعلق به باندهای اوباش اسلامی بوده و یا به طرقی دارای روابط خاص با باندهای دزدی در ایران خودرو و سایپا میباشند. این شرکتها تحت حمایت حکومت اسلامی و بخصوص قوه قضائیه میباشند.

 

مرگ بر جمهورى اسلامى
آزادى٬ برابرى٬ حکومت کارگرى
زنده باد جمهورى سوسياليستى

حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
٢٨ مهر ١٣٨٨ – ٢٠ اکتبر ٢٠٠٩