طرح اخراج
کارگران کارخانه روغن نباتی بهشهر!

بنا به خبر دريافتى٬ در ادامه سیاستهای تعديل اقتصادى٬ فشارها و دسیسه هاى عوامل کارفرما و سرمایه داران در کارخانه روغن نباتی بهشهر برای اخراج و بیکار سازی کارگران ادامه دارد. هم اکنون 750 نفر کارگر در بخشهای مختلف کارخانه و خط تولید مشغول به کارند. از این 750 نفر 120 نفر کارگران رسمی با سابقه کاری بالای 20 سال میباشند و مابقی کارگران در شرایط سنگین و بيحقوق تر کار قراردادی مشغول به کارند.

از چندین ماه پیش از جانب کارفرما زمزمه هائی برای اخراج کارگران بوده است. اما این روزها فشارها برای اخراج و بیکار سازی کارگران بطرز بیسابقه ای افزایش یافته است. "عباسعلی پور" مدیر کارخانه و چهره منفور ضد کارگری اخیرا گفته است؛ بدلیل بحران و ورشکستگی مالی کارخانه و بخصوص محاصره اقتصادی ادامه کاری و سود آوری کارخانه با مشکل جدی روبرو شده است. او گفته است تا چندی پیش بخش عمده محصولات تولید شده را به بازارها و کشورهای حوزه خلیج فارس صادر میکردیم اما حالا با اعمال محاصره اقتصادی بخش زیادی از بازارهای فروشمان را از دست داده ایم. کارخانه سود دهی اش را از دست داده و باید تعدادی از کارگران تعدیل و اخراج شوند.

از همین رو فعلا 120 نفر از کارگران رسمی با سابقه بالای 20 سال را با اعمال انواع کار شکنی ها از قبیل قطع مزایا٬ نپرداختن مبالغ اضافه کاری و ... تحت فشار روانی  قرار داده اند که به بازخرید اجباری بدون هیچ مزایائی تن دهند. هم اکنون تلاش کارفرما برای تحمیل بازخرید اجباری (اسم رمز اخراج محترمانه)! و مقاومت کارگران علیه اخراج و بیکاری ادامه دارد. البته از قرار طرح اخراج کارگران به این 120 نفر ختم نشده و با توجه به شواهد و قرائن در آینده ای نه چندان دور زندگی و کار صدها کارگر قراردادی و خانواده هایشان در این مرکز مورد حمله سرمایه داران و تهدید جدی اخراج و بیکاری قرار خواهند گرفت. کارگران نبايد ادعاهاى سرمايه داران براى توجيه اخراج را بپذيرند. چرا بايد کارگران قربانى مستمر سود دهى و افتادن سود سرمايه داران باشند؟ کارگران ضرورى است متحدانه در مقابل سياست اخراج و طرح بازخريد اجبارى بايستند. مجمع عمومى تان را بپا کنيد و براى مقابله با کارفرما و دفاع از حقوق تان تصميم بگيريد و متحدانه بميدان بيائيد.

کارخانه روغن نباتی بهشهر واقع در جاده مخصوص کرج با 750 نفر کارگر رسمی و قراردادی با قراردادهای سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی در 3 شیفت فشرده کاری٬ هم اکنون در زمینه تولید انواع محصولات روغن نباتی فعال میباشد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۴ مهر ١۳۸۹ – ٢۶ سپتامبر۲۰١۰