کارگران شرکت مشاور برداشت
سه ماه دستمزد پرداخت نشده!

بنا به خبر دريافتى٬ بیش از 60 نفر از کارگران شرکت راه و ساختمان مشاور برداشت تا امروز با وجود پیگیریها و اعتراضات مکرری که داشته اند هنوز موفق به دریافت دستمزدها و مبالغ اضافه کاری سه ماه گذشته تیر و مرداد و شهریور ماه نشده اند. 60 نفر کارگر به همراه خانواده هایشان برای  تامین ابتدایی ترین نیازهای روزمره زندگیشان و بخصوص تامین هزینه و آموزش و ثبت نام فرزندانشان برای مدرسه در این روزهای اول مهر ماه معطلند. تامین زندگی و زنده ماندن و امر آموزش فرزندان کارگران در ابهام فرو رفته٬ با اینحال سرمایه داران و عوامل کارفرما با گستاخی و پر رویی و تحت حمایتهای همه جانبه حکومت جنایتکار اسلامیشان با توسل به تهدید اخراج از کار و بهانه های دروغ و بی اساس از پرداخت دستمزدهای ناچیز کارگران طفره میروند.

یکی از کارگران معترض میگفت: 3 ماه است دستمزدهای ما را نداده اند، افکار پریشان و کابوس نداری و فقر روزگارمان را سیاه کرده است. فکر تامین نان و خورد و خوراک روزانه، اجاره خانه، هزینه تحصیل و ثبت نام بچه هایمان در مدرسه و هزار و یک بدبختی دیگر در این زندگی نابسامان آنچنان پریشانمان نموده که آدم گذر روز و شب را نمیفهمه. ما کارگران بارهای بار به این "قره باغی" بی وجدان و تبهکار اعتراض کرده و اوضاع نابسامان زندگیمان را گفته ایم. او همیشه با خونسردی و تهدید کف دستش را به ما نشان داده و با خنده میگوید: این کف دست مویی برای کندن نداره، فعلا پول نداریم، همینه که هست٬ هر کسی ناراحته بفرما راه بازه و جاده دراز!

شرکت مشاور برداشت با بیش از 60 نفر کارگر قراردادی سفید امضا و یکطرفه و دستمزدهای 300 هزار تومانی و ساعت کاری از 8 صبح تا 5 عصر و انجام اضافه کاری اجباری بنا بر نیاز کارفرما٬ مشاور و طراح و مجری انواع طرحهای راه و ساختمان و سد سازی است. دفتر مرکزی شرکت نیز واقع در خیابان شریعتی تهرا ن است.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی٬ برابری٬ حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب اتحاد کمونیسم کارگری

۴ مهر ١۳۸۹ – ٢۶ سپتامبر۲۰١۰