کارگران عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد دست از کار کشیدند
کارگران خواهان افزایش دستمزد شدند

 

امروز دوشنبه 20 دیماه 1389 کارگران فازهای 6- 7 و 8 در مجموعه صنعتی عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق آبانماه بمدت یک ساعت دست از کار کشیدند. شرکت "پروصنعت" که بخش سرویس عسلویه را بدست دارد، حقوق آبانماه کارگران را پرداخت نکرده است. کارگران نیز مجمع عمومی تشکیل دادند و در مجع عمومی تصمیم به اعتراض و اعتصاب گرفتند.
کارگران فازهای دیگر 1- 2-3-4-5- 9 و 10 نیز به عدم پرداخت دستمزدها دستجمعی اعتراض کردند. کارگران فازهای اخیر فاقد قرارداد هستند. اما کارگران فاز 6-8 تا ماه بهمن دارای قرارداد اند. علاوه بر اعتراض به عدم پرداخت یک ماه دستمزد، کارگران خواهان بستن قرارداد شدند و ضمنا اعلام کردند که حقوق شان با توجه به تورم باید افزایش یابد.
کارگران فاز یک طی نامه ای به کارفرما خواهان بستن قرارداد و افزایش 200 هزار تومان دستمزد ماهیانه شدند. بدنبال اعتراض و تجمع در مقابل دفاتر شرکت ها، کارفرمایان گفتند که دولت هنوز به آنها پولی نداده است. اما قول دادند که ظرف چند روز آتی حقوق معوقه را پرداخت کنند و از این پس دیگر پرداخت حقوق کارگران بتعویق نیافتد. در مورد امضای قرارداد و افزایش دستمزد، آنها موضعی اعلام نکردند.
کارگران فاز 9 و 10 که کارگران واحد ماشین آلات هستند، فعلا قراردادی با همان مضمون قراردادهای پیشین امضاء کردند. اما در ماه بهمن کلیه قراردادها فسخ شده و لازم به امضای قرارداد جدید است. اعتراض امروز در عین حال مقدمات طرح خواست های کارگران در مورد قرارداد جدید نیز هست. نمایندگان کارگران از جانب کارفرمایان به اخراج تهدید شده اند.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری تشکیل مجمع عمومی و تصمیم گیری در مورد اعتراض و اعتصاب در مجمع عمومی را یک پیشروی مهم برای کارگران ارزیابی می کند و به آنها تبریک می گوید. باید از هم اکنون برای قرارداد جدید و پیشبرد خواست افزایش دستمزد آماده شد و تدارک دید. تشکیل منظم مجمع عمومی و بحث و تبادل نظر در این مورد یک امر مهم و حیاتی است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای کارگران در این مبارزه آرزوی موفقیت و پیروزی دارد.

 

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
20 دیماه 1389- 10 ؤانویه 2011