هراس رژیم اسلامی از اتحاد و همبستگی مردم!
یورش به خانه حبیب لطیفی
و دستگیری خانواده او

همانگونه که در اطلاعیه منتشره در روز گذشته اطلاع دادیم، روز یکشنبه شهر سنندج مملو از هیجان و روحیه همبستگی بود. مردم شهر دسته دسته به دیدار خانواده حبیب میرفتند تا با آنها ابراز همدردی کنند. رژیم اسلامی در تلاش برای سرکوب و ارعاب مردم، تصمیم به اعدام حبیب الله لطیفی گرفته بود، اما اتحاد و همبستگی وسیع مردم رژیم را موقتا از این تصمیم منصرف کرد. قرار بود فضای شهر سنندج در روز یکشنبه گورستانی باشد، اما در این روز  فضای شور، همبستگی و اتحاد در سنندج موج می زد. رژیم سرکوب و جنایت اسلامی نه تنها نقشه اش بهم ریخته بود، بلکه عملا به  عکس خود بدل شده بود.

یکشنبه شب حدود 9 و سی دقیقه، نیروهای سرکوب رژیم اسلامی به منزل حبیب الله لطیفی یورش بردند. مزدوران خانه حبیب را تفتیش و کامپیوتر خانواده را ضبط کردند . نیروهای سرکوب خانواده حبیب و برخی از میهمانانی که برای همدردی با خانواده حبیب به دیدار آنها رفته بودند را دستگیر و با یک اتوبوس به مکان نامعلومی انتقال دادند.

برخی گزارشات مامورین اسلامی را 30 نفر و برخی دیگر 70 نفر گزارش کرده اند. این مزدوران که همگی لباس سیاه به تن داشتند از در و ديوار وارد منزل لطيفی شدند و به اذیت و آزار ساکنین پرداختند. با اسپری فلفل به آنها حمله بردند، که کوچکترین خواهر حبیب در اثر پاشیده شدن اسپری فلفل به چشمانش بیهوش شد . كليه ی اعضای خانواده بجز مادر و يكی از خواهران حبيب و تمام مهمانان که تعداد آن ها به ده تن می رسید را بازداشت کردند. سيمين چايچي شاعر و نويسنده، سعيد ساعدی روزنامه نگار و حميد ملك الكلامی فعال محيط زيست از جمله مهمانان خانواده حبیب بودند.

حزب اتحاد کمونیسم کارگری این اقدام ضد انسانی و وحشیانه را شدیدا محکوم می کند. باید رژیم اسلامی را به عقب نشاند. باید یکبار دیگر طعم تلخ عقب نشینی را همانند روز شنبه به این جنایتکاران چشاند. با اتحاد و تشکل می توانیم و باید رژیم جنایت و سرکوب اسلامی را عقب بنشانیم.

مرگ برجمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
6 دیماه 1389- 27 دسامبر 2010