بازداشت بیش از بیست فعال سیاسی و کارگری در سنندج
برای عقب نشاندن رژیم اسلامی متشکل شویم!

رژیم اسلامی بدنبال اعتراض وسیع و متحد مردم سنندج به حکم اعدام حبیب الله لطیفی در روز شنبه که عملا رژیم را مجبور بتعویق انداختن حکم اعدام نمود، یکشنبه شب یک فضای امنیتی در شهر حاکم کرد. علاوه بر حمله به خانه حبیب و دستگیری خانواده او، تعدادی از فعالین سیاسی و کارگری را دستگیر گرد.
تاکنون خبر از دستگیری بیش از بیست نفر از فعالین کارگری و مدنی بدست ما رسیده است. این افراد را به مکان نامعلومی منتقل کرده اند و هیچ خبری از آنها در دست نیست. اسامی تعدادی از آنها به شرح زیر است: پدرام نصراللهی فعال كارگری و زندانی سياسی سابق، هاشم رستمی فعال كارگری، زاهد مراديان فعال كارگری، محمود محمودی روزنامه نگار، سعيد ساعدی روزنامه نگار، حميد ملك الكلامی فعال محيط زيست، سيمين چايچی شاعر و نويسنده، واحد مجيدی زندانی سياسی سابق، ژيان ظفری زندانی سياسی سابق، عباس لطيفی پدر حبيب لطيفی، سه تن از برادران حبيب، سه تن از خواهران حبيب، همسر برادر حبيب، مختار زارعی فعال دانشجویی و بیش از پنج تن دیگر که اسامی آنها هنوز معلوم نشده است.
حزب اتحاد کمونیسم کارگری این حرکت سرکوبگرانه و مذبوحانه رژیم اسلامی را قاطعانه محکوم می کند. باید برای آزادی کلیه این بازداشت شدگان و آزادی حبیب لطیفی به یک اعتراض وسیع و متحد دست زد. رژیم سرکوب اسلامی بمنظور عقب نشاندن مردم و ارعاب آنها دست به این حرکت زده است. باید نشان دهیم که در مقابل اقدامات سرکوب گرانه آن عقب نمی نشینیم. سازماندهی تشکلات توده ای، شورای محلات و شورای سرخ ها و همچنین شوراهای کارگری از ملزومات اصلی پیشروی مبارزه ما علیه این رژیم سرکوب و جنایت است. رژیم اسلامی در مقابل مبارزه متحد و متشکل ما هیچ غلطی نمی تواند بکند.

مرگ برجمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
6 دیماه 1389- 27 دسامبر 2010