مردم سنندج به نیروهای سرکوب اسلامی حمله کردند!
درگیری مردم با نیروهای سرکوب اسلامی در میدان گاز

بدنبال تجمع اعتراضی مردم برای جلوگیری از اعدام حبیب لطفی روز شنبه 4 دیماه در شهر سنندج که عملا رژیم اسلامی را وادار به عقب نشینی نمود، از یک سو یک فضای مملو از همبستگی و هیجان در میان مردم و از سوی دیگر یک حکومت نظامی اعلام نشده از سوی رژیم اسلامی در شهر سنندج حاکم است. رژیم اسلامی کاملا روحیه همبستگی و خشم مردم را درک کرده و از این رو بسیار در هراس است. برای مقابله با اعتراضات احتمالی مردم، رژیم اسلامی نیروهای سرکوب خود را در شهر رها کرده و آنها مردم را مورد اذیت و آزار قرار می دهند.
امروز چهارشنبه پانزده دیماه ساعت 13 و 15 دقیقه نیروهای سرکوب اسلامی در میدان گاز قصد دستگیری یک عابر را داشتند. این فرد در مقابل دستگیری مقاومت می کند و با صدای بلند به مامورین اعتراض می کند. نیروهای سرکوب جوان را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار می دهند و در چشمانش اسپری فلفل می پاشند. مردمی که در محل حضور داشتند با مشاهده این صحنه سریعا نیروهای سرکوب را محاصره می کنند، جوان را فراری می دهند، باتوم ها را از دست مزدوران درمی آورند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دهند. نیروهای سرکوب دست به تیراندازی می زنند که در نتیجه آن متاسفانه یک کودک 12 ساله از ناحیه زانو زخمی می شود. تعدادی کودک مجروح را سریعا به بیمارستان انتقال می دهند. و بقیه نیروهای مزدور را مورد بازدید بدنی قرار می دهند و کارت شناسایی مزدوری که آن کودک را مجروح کرده بود، توقیف می کنند. نام این فرد پوریا فقه سلیمانی، گروهبان کلانتری 11 در انتهای شهرک سعدی فرد است.
بدنبال این واقعه مهم و تحسین برانگیز، شهر سنندج ناآرام و ملتهب است. رژیم اسلامی در شهر حالت فوق العاه اعلام کرده و در تمام خیابان ها و میدانهای اصلی شهر نیروهای سرکوب خود را مستقر کرده است.
مردم آزادیخواه و مبارز سنندج!
مقاومت و اعتراض شما به نیروهای سرکوب اسلامی تحسین برانگیز است. حزب اتحاد کمونیسم کارگری به شما بخاطر شجاعت و همبستگی تان درود می فرستد. باید این فضای اعتراض و مقاومت را زنده نگاه داریم. نباید اجازه دهیم که رژیم اسلامی این چنین بی محابا مردم را مورد اذیت و آزار قرار دهد و همه ما را در یک زندان بزرگ اسیر نماید. تنها با اعتراض جمعی و متحد می توانیم این رژیم را عقب بنشانیم. هرگاه متحد و همبسته عمل کرده ایم، موفق شده ایم رژیم را عقب بنشانیم. اما این رژیم سرکوب و اعدام همواره پس از عقب نشینی بشکل دیگری یورش می کند. باید هشیار باشیم. باید متحد و همبسته باقی بمانیم. باید متشکل شویم. رژیم اسلامی از مردم متشکل و سازمانیافته بشدت در هراس است. تا زمانیکه حرکات ما مجزا و خودانگیخته است، این رژیم با تحمل یک عقب نشینی موقت، بلافاصله به ما حمله می کند. باید در سازمان های خود متشکل شویم: در شوراهای محلات، شوراهای کارگری، دانشجویی، محصلین، شوراهای سرخ ها. این تنها راه عقب نشاندن رژیم تا سرنگونی آنست.

مرگ بر جمهوری اسلامی
آزادی، برابری، حکومت کارگری
زنده باد جمهوری سوسیالیستی
حزب اتحاد کمونیسم کارگری
15 دیماه 1389- 5 ژانویه 2011