پارس خودرو!
خطر اخراج و بیکار سازی وسیع کارگران!

بنا به گزارش دريافتى٬ بر طبق اعلام میرزایی عنصر منفور ضد کارگری و مدیر شرکت پیمانکاری سیکو (مجری و ناظر استخر رنگ پارس خودرو) شرکت سیکو حداکثر تا پایان خرداد ماه یعنی تا 25 روز دیگر قرارداد کاریش با پارس خودرو به پایان رسیده و از قرار بیش از 600 نفر از کارگران شاغل در این شرکت کار خود را از دست خواهند داد.

میرزایی در هراس از اعتراض کارگران تاکنون با صراحت مسئله اخراج و بیکاری کارگران را بیان نکرده است. او به کارگران گفته است به فکر انعقاد قرارداد با دیگر شرکتهای خودرو سازی هستیم. اما آنچه واقعی و جدیست خطر اخراج و بیکاری کارگران است! اخراج و بیکاری 600 نفر کارگر به همراه خانواده هایشان، یعنی بطور متوسط تحمیل فقر و گرسنگی و محرومیت هرچه بیشتر به زندگی بیش از 2000 نفر انسان زحمتکش و شریف، انسانهای زحمتکش و محترمی که در سایه حکومت اسلامی زندگیشان بازیچه و ابزار سود جویی مشتی سرمایه دار انگل و طفیلی شده است. بیمه بیکاری مکفی، امنیت شغلی و 5 روز 6 ساعته کاری در هفته از جمله حقوق ابتدایی و مسلم کارگران است.

شرکت سیکو پارس خودرو با بیش از 600 کارگر قراردادی، با قراردادهای 89 روزه و سفید امضا و دستمزدهای 303 هزار تومانی واقع در کیلومتر 10 جاده قدیم کرج مجری و ناظر استخر رنگ پارس خودرو می باشد. ساعت کاری کارگران از 7 صبح تا 3 عصر و اضافه کار اجباری تا پاسی از شب و روزهای تعطیل بنا به نیاز کارفرما همچنان برقرار است. کار سنگین و طاقت فرسا در استخر رنگ و استنشاق بوی شدید رنگ و انواع مواد شیميائی اکثریت کارگران به انواع بیماریهای تنفسی و آسم مبتلا نموده است. این در حالیست که کارگران با جیبهای خالی نه تنها پولی برای معالجه و درمان ندارند  بلکه تا روزهای آینده همین کار موقت و کشنده با دستمزدهای ناچیز را از دست خواهند داد.

 

حزب اتحاد کمونیسم کارگری
۵ خرداد ٨٩ – ٢۶ مه ٢٠١٠