اعتصاب دویست پنجاه هزار کارگر  معدن و سی هزار کارگر ترانسپورت در آفریقای جنوبی

 

بعد از شش هفته اعتصاب و اعتراض کارگران معادن در ماریکانا و کشته شدن 36 نفر از کارگران اعتصابی به دست پلیس آفریقای جنوبی، کشته شدن یک زن عضو کمیته زنان ماریکانا به علت خونریزی بعد از اصابت گلوله پلاستیکی و زخمی شدن صدها زن و مرد معترض و بعد از دست یاقتن کارگران معادن به 22 درصد اضافه حقوق، موج اعتصاب سراسر آفریقای جنوبی را در بر گرفته است.

روز جمعه 28 سپتامبر صد هزار کارگر دست از کار کشیدند. از جمله، 21 هزار کارگر معدن بزرگترین تولید کننده طلا در دنیا – آنگلو آمریکن، 32 هزار کارگر معدن در سومین تولید کننده طلا در دنیا- آنگلو گلد، 15 هزار نفر در چهارمین شرکت تولید کننده طلا – گلد فیلدس، بیش از 9 هزار نفر درمعدن به آتریس و 20 هزار نفر از کارگران ترانسپورت که عمدتا رانندگان کامیونهای حمل و نقل معادن هستند. امروز 30 سپتامبر تعداد کارگران اعتصابی در بخش ترانسپورت به 30 هزار نفر و کارگران اعتصابی معادن به 250 هزار نفر رسید.

عمده ترین مطالبه کارگران از شروع اعتصاب همان، توافق لنمین (ماریکانا) است و امروز مبلغ 12500 راند به عنوان خواست اضافه حقوق در روزنامه اعتصابیون انتشار یافت. بازگشت به کار کارگران اخراجی که در پی اعتصاب سال پیش از معادن اخراج شده بودند نیز یکی دیگر از خواسته های اعتصابیون است.

بزرگترین اتحادیه کارگران معادن از شروع اعتصاب ماریکاناNUM  وCosatus  اتحادیه کارگران آفریقای جنوبی تا به امروز در مقابل کارگران قرار گرفته، اعتصابات را غیرقانونی اعلام کرده و دست در دست سرکوبگران دارند. اتحادیۀ کوچکتر دیگری هم که در شروع سعی کرد که کارگران بیشتری را به خود جذب کند نتوانست  در مبارزات کارگران نقش موثری داشته باشد. کارگران با تشکیل کمیته های مستقل کارگری و هم اکنون با تشکیل کمیتۀ مشترک اعتصاب، مبارزات را سازمان داده و اعتصاب را رهبری میکنند.

بهمن مبارزه طبقاتی بر سر سرمایه داران فرو ریخته و سراسر آفریقای جنوبی را به تحرک وادشته است. سکوت سنگین مطبوعات و رادیو تلویزیونهای سرمایه داران در سراسر دنیا و عدم انعکاس کوچکترین خبری تاکید بر وحشت سرمایه داری در جهان از شدت گرفتن مبارزه طبقاتی دارد. از مبارزات کارگران در آفریقای جنوبی حمایت کنیم.

زنده باد سوسیالیسم - مرگ بر سرمایه داری

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران- استکهلم
30 سپتامبر 2012

www.shora.se  shoraye1@gmail.com  Mobil:0728379451