آرشیو برنامه ویدئو بلوگ از علی جوادی

به یاد منصور حکمت در کنگره منصور حکمت

در سومین سالگرد تاسیس حزب اتحاد کمونیسم کارگری

برای درهم کوبیدن ماشین اعدام

اول ماه مه: روز اعلام آلترناتیو کارگری

به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

مردم شکست نخورده اند٬ رژیم پیروز نشده است

نقاط قوت و ضعف جنبش سرنگونی

شادی٬ سرنگونی٬ سوسیالیسم

حداقل دستمزد٬ حداقل رفاه

٨ مارس٬: زن، مذهب و سرمایه داری

مضحکه رفراندوم در جمهوری اسلامی

 

ارزیابی از اعتراضات ٢٢ بهمن

 

٢٢ بهمن : مرگ برضد انقلاب اسلامی

 

در مقابله با اوین

 

بحران بانکی رژیم اسلامی

 

کرنش اصلاح طلبان و سرنوشت جنبش سبز

 

سرخم کردن جناح اصلاح طلب سبز حکومتی

 

حذف سوبسیدها در کنار چوبه های دار

 

زلزله در هائیتی: سرمایه داری یا سوسیالیسم؟

 

اموال دزدی شده٬ تلاش کروبی و خاتمی برای حفظ نظام

 

بیانیه خامنه ای٬ بیانیه موسوی

 

پاره کردن قرآن

 

روزهاى سرنوشت ساز سرنگونى رژيم اسلامى

 

منتطرى مرد

 

مردان محجبه٬ زنان بد حجاب

 

پاره کردن عکس خمينى

 

درسهاى ۱۶ آذر

 

١٦ آذر٬ منتظری و اهداف مشترک دو جناح

به استقبال ۱۶ آذر سرخ و سراسرى برويم

 

طرح "تفکيک جنسيتى" در دانشگاهها را در هم بشکنيم

 

جنبش سبز در رو در رويي با جنبش سرنگونى

 

سيزده آبان و بن بست اصلاح طلبان حکومتى

 

بيست سال پس از فروپاشى ديوار برلين

 

سيزده آبان: شکستی برای دو جناح

ما به سرکوبگران گل نميدهيم

در ۱۳ آبان هم رژيم را بايد شکست داد

فغان اصلاح طلبان سبز حکومتي

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

انقلاب اکتبر - انقلاب کارگرى ايران

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

کارگران: زندگی حق مسلم ماست

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

تروريسم جندالله - تروريسم حزب الله

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

يک ميليارد گرسنه: مقصر کيست؟

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

دو سياست ارتجاعی: تحريمها و حذف سوبسيدها

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

توهمات پیرامون اعطای جايزه صلح نوبل به اوباما

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

نگذاريم اعدامشان کنند

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

چه کساني در "اپوزيسيون" براي حفط نطام تلاش ميکنند

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

اکبر گنجي: براي حفط اسلام و حکومت اسلامي

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

ده اکتبر: روز مبارزه عليه اعدام و رژيم اعدام

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

دانشگاه سنگری در دفاع از آزادی٬ برابری و رفاه

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

تلاشهاي هسته اى رژيم اسلامى و اهداف آن

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

سندى از تهران: ماجرای سبز حکومتى

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

به مناسبت بازگشايی مراکز تحصیلئ

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

سفر تير خلاص زن رژيم اسلامى به نيويورک

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

شعارها و جنبش ها

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

شکست جناح راست٬ ناتوانايى اصلاح طلبان حکومتي

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

روز قددس: دو راهي مرگ

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

عربده کشي هاي خامنه اي و موقعيت جناحها

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

به یاد جانباختگان راه آزادی و سوسیالیسم در شهریور ٦٧

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

شرم و قبح تجاوز و اعتراف زیر شکنجه را باید در هم شکست

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

ماه رمضان٬ اپوزیسیون و مذهب زدایی

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

دو دادگاه٬ دو بازتاب متفاوت

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

راه سبز امید یا رویای کودنانه جمهوری اسلامی سبز

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

مرگ بر جمهوری اسلامی سیاه و سبز

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

اکبر گنجی در ضدیت با سرنگونی رژیم اسلامی

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

شيرين عبادي و توجيه جنايات رژيم اسلامي

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

اذعان به تجاوز و شکنجه در رژیم اسلامی

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

استراتژي بين المللي کمونيسم کارگري

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

تنفیذ احمدی نژاد

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

محاکمه محاکمه کنندگان و سران رژيم اسلامى

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

سخني با رهبران کارگران

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

درباره ندا

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

فرياد زنداني سياسي آزاد بايد گردد در مقابل اوين

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

انقلاب زنانه : فریادهای زنی از اعماق جامعه

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

"فرار نقطه های سازش"

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

راه حال های مذبوحانه خاتمی - تهدیدهای کودنانه خامنه ای

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

آیا سازشی میان جناحهای رژیم اسلامی ممکن است؟

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

اعتراضات مردم پس از نماز جمعه ٢٦ تیر٬ فاجعه جسد سوزانده شده ترانه موسوی

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

نماز جمعه ٢٦ تیر و تاکتیک ما

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید

 

نماز جمعه ۲۶ تير

فایل صوتی این برنامه را از اینجا بگیرید