نکاتی در مورد طرح حمید تقوایی برای اتحاد نیروهای کمونیسم کارگری

حامد خاکی  
کنگره ی 15 کومه له، شلم شوربای گرایشات مختلف حسن معارفی پور
بیانیه کمونیست ها و آزادیخواهان، علیه فدرالیسم و شووینیسم، علیه خطر پاکسازیهای قومی بیانیه
چند کلمه در مورد "نوروز" حسن معارفی پور
جنبش ختم جنگ، سرخ است حامد محمدی
کمونیسم پسا صنعتی و مبارزه سیاسی، در حاشیه "انقلابیون برهنه" سمکونوری
انقلاب‌ زنانه ،نقدی به ناصر اصغری حامد محمدی
جایگاه پدیدهٔ برهنگی، در ساختار شناسی جنبش آزادی زن در ایران  
هنر مندان بی هنر عرصه سیاست پدرام نواندیش
طومار اعتراضی مردم در  مریوان علیه حکم اعدام زانیار و لقمان مرادی! مبارزان کمونیست
بحران در حزب"حکمتیست" و مقدمه ای بر انتشار مجدد!
چرا در کردستان عراق کمونیسم از تحولات دور ماند؟!!شما دلایلش را ذکر نکردی اقای بزرگپور؟!!!! حسن معارفی پور
قربانیان یک جنگ ارتجاعی چه کسانی هستند؟
ادامه ستون آزاد کمونیسم کارگری